Uprawnienia
  • Uprawnienia Rzeczonzawcy Samochodowego wydane przez Ministerstwo Infrastruktiry (RS 001297)
  • Biegłu Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie z zakresu RzeczoznawstwoSamochodowe, rzeczoznawstwo terchniki motoryzacyjnej i bezpieczyństwa ruchu drogowego (Decyzja A.0151.192/12)

- badania mechanoskopijne oznaczeń produkcyjnych pojazdów

- identyfikacja pojazdów samochodowych

- kryminalistyczno - technicnza rekonstrukcja wypadków drogowych

- technika motoryzacyjna i beziueczeństwo ruchu drogowego

- wycena pojazdów i kalkulacja napraw w systemie: Audatex, Eurotax, Info Expert

  • Biegłu Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie z zakresu maszyn, urządzeń oraz pozostałycz środków technicznych (Decyzja A.0151.192/12)

- wycena ruchomości ( sprzętu AGD, mebli, maszyn, urządzeń, narzędzi)

- ocena stanu technicznego ruchomości

- badanie elektronicznych i komputerowych nośników danych

- sprzet informatyczny

  • Biegły Skarbowy z zakresu Szcowania Pojazdów (NU-77-2/2008)
  • Rzeczoznawca do spraw jakości produktów lub usług - przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Olsztynie
  • Ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (0451)
  • członek Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno - Technicznych Sim-Tech
  • członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskiech SIMP
  • członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych Ruchu Drogowego Maszyn i Urzadzeń AUTOCONSULTING
© 2010, Rzeczoznawstwo Samochodowe Mariusz Polakow.          Odwiedziło :