Oceny i opinie techniczne

Opinie techniczne są sporządzane według prawa polskiego lub niemieckiego, w języku polskim lub na życzenie również w języku niemieckim.

Zakres oferowanych usług:

 • szczegółowa analiza i ewentualna weryfikację parametrów technicznych pojazdu
 • wyceny wartości pojazdów
 • ustalanie wartości pozostałości powypadkowej
 • opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC i AC
 • wyceny wartości pojazdów
 • analizy i weryfikacje kosztorysów napraw
 • ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdów
 • ustalenie zakresu uszkodzeń oraz poprawności działania instalacji gazowych
 • zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia
 • rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku
 • ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji
 • ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń
 • badania oryginalności i legalności pojazdu
 • badania tachografów, zamków, modułów sterowniczych
 • identyfikacja pojazdów
 • wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części
 • likwidacja szkód
 • inne na życzenie zleceniodawcy
© 2010, Rzeczoznawstwo Samochodowe Mariusz Polakow.          Odwiedziło :