Szczegołowa identyfikacja pojazdu, badanie pol numerowych

 

  Oceny takie sporządzane są w przypadku nabrania podejrzenia o ewentualnych ingerencjach w oznakowaniu identyfikacyjnym samochodu. Mają one na celu potwierdzenie bądź wykluczenie owych ingerencji. Opinie takie sporządzane są zazwyczaj na zlecenie organów procesowych, a także na zlecenia osób fizycznych, w przypadku gdy użytkownik pojazdu ma wątpliwości dotyczące oryginalności oznakowania identyfikacyjnego pojazdu (np. podczas zakupu pojazdu używanego). Opinie te obejmują m.in.:

  • ustalanie cech identyfikacyjnych pojazdów - ewentualna weryfikacja danych technicznych badanego pojazdu, w tym roku budowy;
  • badania pól numerowych - ujawnianie ewentualnych ingerencji technicznych w strefie numeru identyfikacyjnego (badania mechanoskopowe i inne);
  • szczegółowa analiza identyfikatorów znajdujących się w samochodzie, ich weryfikacja, próby ustalania oryginalnych (pierwotnych) cech identyfikacyjnych pojazdu.
© 2010, Rzeczoznawstwo Samochodowe Mariusz Polakow.          Odwiedziło :